ASTRA vending, s.r.o.

Fungujeme ako lokálna slovenská firma zaoberajúca sa  automatmi na kávu a predajom tovaru cez automaty. Sme orientovaní v poskytovaní týchto služieb v Prešove a okolí.  Radi udržujeme osobný kontakt so zákazníkmi.

Máme vyše dvadsaťročnú históriu a sme stabilnou firmou na východnom Slovensku v prevádzkovaní predajných automatov. Touto činnosťou sa zaoberáme od roku 1992. Sme dovozcami a prevádzkovateľmi automatov značky FAS International, s ktorou udržujeme vždy dobrý vzťah.

Máme vysokú dôveru u svojich zákazníkov a u dodávateľsko - odberateľských partnerov. Získali sme hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti AAA v Slovenskej republike. Naša spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu a preto patrí do exkluzívnej skupiny 4,9% slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu AAA ako symbol najvyššieho ratingového hodnotenia.

Zameriavame sa na prevádzkovanie automatov na teplé nápoje a prevádzkovanie tovarových  automatov vo vlastnej sieti v krajských mestách Prešov a Košice a v ich okolí

Pracujeme s nepretržitým non-stop servisom, čo je naša  najväčšia prednosť v regióne. V prípade poruchy sme v krátkej dobe pri zákazníkovi a odškodníme ho.

Od partnerských spoločností nevyžadujeme vyčlenenie pracovníka na  hygienickú  údržbu a obsluhu automatu. Nevyžadujeme čas a miesto pre skladovanie automatových zásob.


NAŠA FILOZOFIA

Našou  filozofiou nie je globálne obsadzovanie trhu, ale budovanie regionálnej dôvery.
Ceny nápojov prispôsobujeme regionálnym pomerom.
Fungujeme etickým spôsobom.

Dospeli sme do štádia, kedy aj my, hoci relatívne malá a nenápadná skupina, môžeme robiť veci inak. Lepšie. Môžeme robiť zodpovedný biznis. Zodpovedný nielen k svojím partnerom, zamestnancom a zákazníkom,  vo vzťahu ku ktorým je vždy čo zlepšovať a ktorým potrebujeme venovať všetok svoj čas a úsilie, ale aj k prostrediu, v ktorom denne pôsobíme. Chceme robiť veci dobre, chceme ich robiť zodpovedne, pretože môžeme…