yellow

yellow

Profine® filter cartridge

Yellow je vhodný na demineralizáciu! Potrebujete odstrániť všetky soli z vody? Pre demineralizovanú vodu si vyberte žltú kartridž. Vďaka živici so zmiešaným lôžkom znižuje úplne slanosť vody.

 

Pre demineralizáciu vody
Upozornenie: zákaz používania na pitie

PROFINE® YELLOW umožňuje celkovú demineralizáciu vody. Filter s iónovo-výmennou živicou (katiónovou a aniónovou), s rýchlospojkou so zmiešaným lôžkom demineralizačnej živice.

 

Technické parametre

 

SMALL

MEDIUM

LARGE

Prevádzkový rozsah

1 l/min *

1,5 l/min *

2 l/min *

Prevádzkový tlak

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Teplota

Min. 4.4 Max. 38°C
(40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C
(40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C
(40-140°F)

* Dávkované objemy sa môžu značne líšiť v závislosti od kvality vody na vstupe.

Montáž: vo zvislej polohe. Vyžaduje si hlavicu typu R.

Rozmery

Vonkajší priemer: 87.4 mm
Dĺžka small: 269 mm
Dĺžka medium: 384 mm
Dĺžka large: 529 mm

Nevyhadzujte vyčerpané kazety do prírody

Prázdne kazety sa považujú za komunálny odpad a musí byť zlikvidovaná v súlade s požiadavkami miestnych príslušných orgánov a v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

SMALL

MEDIUM

LARGE

Rozsah(l/min)

1

1.5

2

Výmenná kapacita(eq)

0.4

0.6

0.9

Cap. 100 mg/l CaCO3 (l)

205

307

460

Cap. 150 mg/l CaCO3 (l)

136

205

307

Cap. 200 mg/l CaCO3 (l)

102

153

230

Cap. 250 mg/l CaCO3 (l)

82

123

184

Cap. 300 mg/l CaCO3 (l)

68

102

153

Cap. 350 mg/l CaCO3 (l)

58

88

132

Tabuľka použitia filtrov Profine®

Model

Kalnosť

Chlór THM

Celková

tvrdosť

Dočasná

tvrdosť

Slanosť

Baktériostatický

Chlór

Ultrafiltrácia

Chlóru

Arzén

Dusičnany

Pitné

účely

Red

                 

Blue

             

Silver

     

     

Gold

     

   

Arsenic

         

 

 

Nitrates

               

Ocra

   

           

Violet

 

         

Yellow

   

         

Tieto filtračné kazety sú určené len na použitie pre úpravu pitnej vody s označením pôvodu, je prísne zakázané používanie vody s otáznou vhodnosťou vody na pitné účely alebo potenciálne mikrobiologicky znečistenej vody bez adekvátneho prečistenia a dezinfekcie pred alebo po použití systému.