violet

violet

Profine® filter cartridge

Cartridge pre Ho.Re.Ca. systémy a kávovary. Pre dobré meno vašich hotelov a stravovacích zariadení! Použite Violet s karboxylovo-iónovou výmennou živicou, ktorý znižuje dočasnú tvrdosť vody. Vyrieši základný problém znečistenia v dôsledku vápenatých usadenín: Violet chráni vaše zariadenia a spotrebiče.

Znižuje koncentráciu arzénu v pitnej vode

PROFINE® VIOLET umožňuje zníženie dočasnej tvrdosti pitnej vody.
Cartridge s rýchlym bajonetovým upnutím obsahuje katiónovú živicu slabo karboxylovú, zmiešanú s granulovaným uhlíkom a na konci s postriebreným uhlíkovým blokom. Pre použitie v zariadeniach na úpravu vody pre ľudskú spotrebu, použitých v rôznych fázach pracovného cyklu potravinárskych podnikov, ako je stanovené v nariadení ES č. 178/2002 podlieha požiadavkám platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti potravín.

Technické parametre

Prevádzkový tlak

Min. 0.6 – Max. 6 Bar (0.06 – 0.6 MPa)

Teplota

Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Montáž: v zvislej polohe

Rozmery

Vonkajší priemer: 87.4 mm
Dĺžka small: 269 mm
Dĺžka medium: 384 mm
Dĺžka large: 529 mm

Nevyhadzujte vyčerpané kazety do prírody

Prázdne kazety sa považujú za komunálny odpad a musí byť zlikvidovaná v súlade s požiadavkami miestnych príslušných orgánov a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Teoretický rozsah podľa nominálnej výmennej kapacity živíc

SMALL

 

Capacita s

Capacita s

Capacita s

Tvrdosť

 

by pass 0%

by pass 10%

by pass 40%

 °F

°dH

 1

 2

 3

 10

6

 2.664

2.960

 4.440

 15

8

1.776

 1.973

 2.960

 20

 11

 1.332

 1.480

 2.220

 25

14

1.066

 1.184

 1.776

 30

 17

888

 987

 1.480

 35

 20

761

 846

 1.269

 40

 22

 666

 740

 1.110

 

medium

 

Capacita s

Capacita s

Capacita s

Tvrdosť

 

by pass 0%

by pass 10%

by pass 40%

 °F

°dH

 1

 2

 3

 10

6

 3.996

4.440

 6.660

 15

8

2.664

 2.960

 4.440

 20

 11

 1.998

 2.220

 3.330

 25

14

1.598

 1.776

 2.664

 30

 17

1.332

 1.480

 2.220

 35

 20

1.142

 1.269

 1.903

 40

 22

 999

 1.110

 1.665

 

LARGE

 

Capacita s

Capacita s

Capacita s

Tvrdosť

 

by pass 0%

by pass 10%

by pass 40%

 °F

°dH

 1

 2

 3

 10

6

 5.994

6.660

 9.990

 15

8

3.996

 4.440

 6.660

 20

 11

 2.997

 3.300

 4.995

 25

14

2.398

 2.664

 3.996

 30

 17

1.998

 2.220

 3.330

 35

 20

1.713

1.903

 2.854

 40

 22

1.499

 1.665

 2.498

 

violet

Small

Medium

Large

Prevádzkový rozsah

1,3 l/min

2 l/min

2,5 l/min

Tabuľka použitia filtrov Profine®

Model

Kalnosť

Chlór THM

Celková

tvrdosť

Dočasná

tvrdosť

Slanosť

Baktériostatický

Chlór

Ultrafiltrácia

Chlóru

Arzén

Dusičnany

Pitné

účely

Red

                 

Blue

             

Silver

     

     

Gold

     

   

Arsenic

         

 

 

Nitrates

               

Ocra

   

           

Violet

 

         

Yellow

   

         

Tieto filtračné kazety sú určené len na použitie pre úpravu pitnej vody s označením pôvodu, je prísne zakázané používanie vody s otáznou vhodnosťou vody na pitné účely alebo potenciálne mikrobiologicky znečistenej vody bez adekvátneho prečistenia a dezinfekcie pred alebo po použití systému.