silver

silver

Profine® filter cartridge

Profine silver je vhodný pre vodu na pitie! Jemná filtrácia vody pre použitie v potravinárstve. Používa mikrofiltráciu. Vďaka 0,5 mikrónovej filtrácie má účinnejšiu dechloráciu. Vyberte si kazetu silver  na vodu z kohútika vo vašej domácnosti.

Mikrofiltrácia pre pitnú vodu

Profine® SILVER eliminuje nežiaduce zápachy a pachute, redukuje chlór, a má nominálny filtračné stupeň 0,5 mikrónov. Patróna je určená na jednorazové použitie vyrobená technológiou bloku uhlíka s pridaním striebra, aby sa zabezpečil bakteriostatický účinok. Kazeta je kompozitná štruktúra vhodná pre úpravu pitnej.

 

Technické parametre

 

MINI

SMALL

MEDIUM

LARGE

Prevádzkový rozsah

2,2 l/min*

3 l/min*

5 l/min*

7 l/min*

Prevádzkový tlak

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Teplota

Min. 4.4 Max. 38°C
(40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C
(40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C
(40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C
(40-140°F)

Certifikovaná vyčerpateľnosť TIFQ

7.000 l*

10.000 l*

15.500 l*

22.000 l*

Možná vyčerpateľnosť

Až do 10.000 l*

Až do 15.000 l *

Až do 24.000 l *

Až do 45.000 l *

 Montáž: v zvislej alebo vodorovnej polohe

• Prietoky sa môžu značne líšiť v závislosti na kvalite vstupnej vody.

Rozmery

Vonkajší priemer: 87.4 mm
Dĺžka mini: 216,5 mm
Dĺžka small: 269 mm
Dĺžka medium: 384 mm
Dĺžka large: 529 mm

Nevyhadzujte vyčerpané kazety do prírody

Prázdne kazety sa považujú za komunálny odpad a musia byť zlikvidované v súlade s požiadavkami miestnych príslušných orgánov a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tabuľka hodnôt chemických a fyzikálno-chemická analýza vody.

Vzťahuje sa na odkazy chemických a chemicko-fyzikálnych vlastností vody použitej ako správa od výrobcu a definovanie podmienok použitia, údržby a doby používania výrobku.

Overovacie parametre pre silver mini

Uvedené hodnoty sú skúšané na 6000 litroch pitnej vody pre domácnosti pripojné na verejnú vodovodnú sieť.

Parameter

Normová hodnota určená zákonom

Normové hodnoty pitnej vody

Vyčistená voda

Poznámka

Hliník

0,20 mg/L

≥ 0,003 e ≤ 0,006 mg/L

≥ 0,001 e ≤ 0,005 mg/L

 

Amoniak (NH4)

0,50 mg/L

0,00 mg/L

0,00 mg/L

 

Vodivosť

2500 μScm-1 a 20° C

≥ 340 e ≤ 390 μScm-1

≥ 307 e ≤ 352 μScm-1

 

pH (Koncentrácia vodíkových iónov)

≥ 6,5 e ≤ 9,5

≥ 7.94 e ≤ 8.12

≥ 7.86 e ≤ 8.07

 

Železo

0,20 mg/L

≥ 0,04 e ≤ 0,05 mg/L

≥ 0,007 e ≤ 0,03 mg/L

 

Mangán

0,05 mg/L

≥ 0,002 e ≤ 0,004 mg/L

≥ 0,001 e ≤ 0,003 mg/L

 

Pseudomonas Aeruginosa

0 UFC/250 mL

0 UFC/100 mL

0 UFC/100 mL

Skúška po 30 dňoch nepoužívania

Sulfáty

250 mg/L

≥ 18,12 e ≤ 18,66 mg/L

≥ 18,20 e ≤ 18,65 mg/L

 

Počet kolónií pri 22 ° C a 37 ° C

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Skúška po 30 dňoch nepoužívania

Koliformné baktérií pri teplote 37 ° C

0 UFC/250 mL

0 UFC/100 mL

0 UFC/100 mL

Skúška po 30 dňoch nepoužívania

Kalnosť

Prijateľné pre spotrebiteľa bez výraznej zmeny

< 1 NTU

< 1 NTU

 

Celková tvrdosť

15 – 50 °F (Valore consigliati)

≥ 17,38 e ≤ 17,56 °F

≥ 16,84 e ≤ 17,30 °F

limity sa vzťahujú na vody podrobené zmäkčovaniu vody alebo odsoľovanie morskej vody

Aktívny chlór (Dezinfekčný zvyšok)

0,20 mg/L (Odporúčaná používaná hodnota)

≥ 0,15 e ≤ 0,21 mg/L

≥ 0,02 e ≤ 0,03 mg/L

 

Overovacie parametre silver small e silver medium

Uvedené hodnoty sú testované 10000 litrov pitnej vody určenej pre domácnosti.

Parameter

Normová hodnota určená zákonom

Normové hodnoty pitnej vody

Vyčistená voda

Poznámka

Hliník

≤*0,20 mg/l

≥ 0,006 e ≤ 0,012 mg/l

 *S ≥ 0,0004 e ≤ 0,002 mg/l
*M ≥ 0,001 e ≤ 0,004 mg/l

 

Amoniak (NH4)

≤0,50 mg/l

0,00 mg/l

0,00 mg/l

 

pH

≥ 6,5 e ≤ 9,5

≥ 8,2 e ≤ 8,3

*S ≥ 8,1 e ≤ 8,4
*M ≥ 8,9 e ≤ 8,2

 

Železo

≤0,20 mg/l

≥ 0,15 e ≤ 0,17 mg/l

*S ≥ 0,0003 e ≤ 0,005 mg/l
*M ≥ 0,00018 e ≤ 0,0039 mg/l

 

Pseudomonas Aeruginosa

0 UFC/250 ml

0 UFC/250 ml

0 UFC/250 ml

Skúška po 60 dňoch nepoužívania

Sulfáty

≤250 mg/l

≥ 29,1 e ≤ 30,6 mg/l

*S ≥ 23,9 e ≤ 28,1 mg/l
*M ≥ 23,9 e ≤ 28,1 mg/l

 

Počet kolónií pri 22 ° C a 37 ° C

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Skúška po 60 dňoch nepoužívania

Koliformné baktérií pri teplote 37 ° C

0 UFC/250 ml

0 UFC/250 ml

0 UFC/250 ml

Skúška po 60 dňoch nepoužívania

Aktívny chlór

*S 0,20 mg/l
*M 2 mg/l (Indic. NSF 42)

*S ≥ 0,09 e ≤ 0,12 mg/l
*M ≥ 0,09 e ≤ 0,28 mg/l

*S ≥ 0,02 e ≤ 0,04 mg/l
*M ≥ 0,20 mg/l

 85% zníženie

Tabuľka použitia filtrov Profine®

Model

Kalnosť

Chlór THM

Celková

tvrdosť

Dočasná

tvrdosť

Slanosť

Baktériostatický

Chlór

Ultrafiltrácia

Chlóru

Arzén

Dusičnany

Pitné

účely

Red

                 

Blue

             

Silver

     

     

Gold

     

   

Arsenic

         

 

 

Nitrates

               

Ocra

   

           

Violet

 

         

Yellow

   

         

Tieto filtračné kazety sú určené len na použitie pre úpravu pitnej vody s označením pôvodu, je prísne zakázané používanie vody s otáznou vhodnosťou vody na pitné účely alebo potenciálne mikrobiologicky znečistenej vody bez adekvátneho prečistenia a dezinfekcie pred alebo po použití systému.