ocra

ocra

Profine® filter cartridge

Kazeta určená pre HoReCa systémy na čiastočné zmäkčovanie. Pre dobré meno vašich hotelov a stravovacích zariadení! Ocra vďaka svojej živici, ktorá znižuje celkovú tvrdosť vody, vyrieši základný problém znečistenia v dôsledku vápenatých usadenín: Ocra chráni vaše zariadenia a spotrebiče.

Znižuje celkovú tvrdosť

PROFINE® OCRA znižuje celkovú tvrdosť pitnej vody. Kazeta s rýchlospojkou so silnou gélovou katiónovou živicou a so stabilným zmiešavacím by-passom (cca 25%). Pre použitie v zariadeniach na úpravu vody pre ľudskú spotrebu, použitých v rôznych fázach pracovného cyklu potravinárskych podnikov, ako je stanovené v nariadení ES č. 178/2002 podlieha požiadavkám platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti potravín.

Technické parametre

OCRA

SMALL

MEDIUM

LARGE

Prevádzkový rozsah

1,3 l/min

2 l/min

2,5 l/min

Montáž: v zvislej polohe

Účinnosť

Voda na prečistenie

Teoretický rozsah podľa nominálnej výmennej kapacity živíc

Zostatková tvrdosť

Tvrdosť °F

Small (l)

Medium (l)

Large (l)

°F

10

700

1.020

1.500

2,5

15

500

750

1.000

3,8

20

350

525

750

5

25

280

420

600

6,3

30

230

350

500

7,5

35

200

300

420

8,8

40

170

260

375

10

Rozmery

Vonkajší priemer: 87.4 mm
Dĺžka small: 269 mm
Dĺžka medium: 384 mm
Dĺžka large: 529 mm

Nevyhadzujte vyčerpané kazety do prírody

Prázdne kazety sa považujú za komunálny odpad a musí byť zlikvidovaná v súlade s požiadavkami miestnych príslušných orgánov a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tabuľka použitia filtrov Profine®

Model

Kalnosť

Chlór THM

Celková

tvrdosť

Dočasná

tvrdosť

Slanosť

Baktériostatický

Chlór

Ultrafiltrácia

Chlóru

Arzén

Dusičnany

Pitné

účely

Red

                 

Blue

             

Silver

     

     

Gold

     

   

Arsenic

         

 

 

Nitrates

               

Ocra

   

           

Violet

 

         

Yellow

   

         

Tieto filtračné kazety sú určené len na použitie pre úpravu pitnej vody s označením pôvodu, je prísne zakázané používanie vody s otáznou vhodnosťou vody na pitné účely alebo potenciálne mikrobiologicky znečistenej vody bez adekvátneho prečistenia a dezinfekcie pred alebo po použití systému.