gold

gold

Profine® filter cartridge

Profine® GOLD filtre predstavujú vrchol ultrafiltrácie. Potrebujete vodu bez rizika? Kazeta gold je  antibakteriálna. Okrem toho zlepšuje vodu tým, že odstráni rozptýlené častice, nehovoriac o funkcii absorpcie a dechlorácie.

Ultrafiltrácia pre pitnú vodu

Profine® GOLD eliminuje nežiadúce zápachy a pachute, znižuje chlór a má
nominálny stupeň filtrácie, ktorý sa rovná  0,1 mikrónov. Kazeta s vysokým stupňom filtrácie, ktorá obklopuje a maximalizuje výhody bloku uhlíka obohateného o striebro v kombinácii ultrafiltráciou môže zabrániť priechodu viac ako 99,9999% baktérií a vírusov. Kazeta je kompozitná štruktúra vhodná na úpravu pitnej vody.

 

Technické parametre

 

SMALL

MEDIUM

LARGE

Prevádzkový rozsah

3 l/min *

5 l/min *

7 l/min *

Prevádzkový tlak

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Teplota

Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Vyčerpanie filtra po

10.000 l *

15.500 l *

22.000 l *

Montáž: v zvislej alebo vodorovnej polohe

• Prietoky sa môžu značne líšiť v závislosti na kvalite vstupnej vody.

Rozmery

Vonkajší priemer: 87.4 mm
Dĺžka small: 269 mm
Dĺžka medium: 384 mm
Dĺžka large: 529 mm

Nevyhadzujte vyčerpané kazety do prírody

Prázdne kazety sa považujú za komunálny odpad a musí byť zlikvidovaná v súlade s požiadavkami miestnych príslušných orgánov a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tabuľka hodnôt chemickej a fyzikálno-chemickej analýzy vody.

Vzťahuje sa na odkazy chemických a chemicko-fyzikálnych vlastností vody použitej ako správa od výrobcu a definovanie podmienok použitia, údržby a doby používania výrobku.

Overovacie parametre pre silver mini

Uvedené hodnoty sú skúšané na 10 000 litroch pitnej vody pre domácnosti pripojené na verejnú vodovodnú sieť.

Parameter

Normová hodnota určená zákonom

Normové hodnoty pitnej vody

Vyčistená voda

Poznámka

Hliník

0,20 mg/L

≥ 0,0013 e ≤ 0,013mg/L

≥ 0,0031 e ≤ 0,0047mg/L

 

Amoniak (NH4)

0,50 mg/L

0,00 mg/L

0,00 mg/L

 

Vodivosť

2500 μScm-1 a 20° C

≥ 276 e ≤ 368 μScm-1

≥ 276 e ≤ 355 μScm-1

 

pH

≥ 6,5 e ≤ 9,5

≥ 8.10 e ≤ 8.25

≥ 8.16 e ≤ 8.57

 

Železo

0,20 mg/L

≥ 0,15 e ≤ 0,166 mg/L

≥ 0,007 e ≤ 0,03 mg/L

 

Mangán

0,05 mg/L

≥ 0,002 e ≤ 0,004 mg/L

≥ 0,106 e ≤ 0,16 mg/L

 

Pseudomonas Aeruginosa

0 UFC/250 mL

0 UFC/250 mL

0 UFC/250 mL

Skúška po 60 dňoch nepoužívania

Sulfáty

250 mg/L

≥ 29,72 e ≤ 32,01 mg/L

≥ 23,09,20 e ≤ 36,11mg/L

 

Počet kolónií pri 22 ° C a 37 ° C

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Skúška po 60 dňoch nepoužívania

Koliformné baktérií pri teplote 37 ° C

0 UFC/250 mL

0 UFC/250 mL

0 UFC/250mL

Skúška po 60 dňoch nepoužívania

Dusičnany

50 mg/l

≥ 0,51 e ≤ 0,57 mg/l

0 mg/l

 

Celková tvrdosť

15 – 50 °F

≥ 13,9 e ≤ 19°F

≥ 11,05 e ≤ 16,3 °F

 

Aktívny chlór

0,20 mg/L

0,20 mg/L

≥ 0,12 e ≤ 0,21 mg/L

 

Tabuľka použitia filtrov Profine®

Model

Kalnosť

Chlór THM

Celková

tvrdosť

Dočasná

tvrdosť

Slanosť

Baktériostatický

Chlór

Ultrafiltrácia

Chlóru

Arzén

Dusičnany

Pitné

účely

Red

                 

Blue

             

Silver

     

     

Gold

     

   

Arsenic

         

 

 

Nitrates

               

Ocra

   

           

Violet

 

         

Yellow

   

         

Tieto filtračné kazety sú určené len na použitie pre úpravu pitnej vody s označením pôvodu, je prísne zakázané používanie vody s otáznou vhodnosťou vody na pitné účely alebo potenciálne mikrobiologicky znečistenej vody bez adekvátneho prečistenia a dezinfekcie pred alebo po použití systému.