blue

blue

Profine® filter cartridge

S filtrom BLUE so zvolíte chuť vašej vody. Vďaka kazete blue okrem toho, že odstraňuje pevné častice, dodá vašej vode príjemnú chuť. S uhlíkovým blokom o veľkosti 5 mikrónov ponúka jemne filtrovanú vodu bez chlóru. Vďaka redukcii organických zlúčenín zaručuje čistú vodu!

Filtruje a odstraňuje zápachy a pachute

Profine® BLUE znižuje a odstraňuje zákal vo vode, odstraňuje chlór, pachute a zápachy. Stupeň filtrácie je nominálny 5 mikrónov. Jedná sa o rýchlo pripojiteľnú kazetu s filtráciou uhlíkovým blokom. Vhodné pre použitie technologických zariadení alebo elektrospotrebičov. V prípade, že sa kazeta používa v zariadení na úpravu vody určenej na pitné účely, musí byť toto zariadenie používané v súlade s platnými normami a zákonmi o potravinársky zariadeniach.

Technické parametre

 

SMALL

MEDIUM

LARGE

Prevádzkový rozsah

3 l/min *

5 l/min *

7 l/min *

Prevádzkový tlak

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Teplota

Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Vyčerpanie filtra po

15.000 l *

24.000 l *

45.000 l *

Montáž: v zvislej alebo vodorovnej polohe

• Prietoky sa môžu značne líšiť v závislosti na kvalite vstupnej vody.

Rozmery

Vonkajší priemer: 87.4 mm
Dĺžka small: 269 mm
Dĺžka medium: 384 mm
Dĺžka large: 529 mm

Nevyhadzujte vyčerpané kazety do prírody

Prázdne kazety sa považujú za komunálny odpad a musia byť zlikvidované v súlade s požiadavkami miestnych príslušných orgánov a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tabuľka použitia filtrov Profine®

Model

Kalnosť

Chlór THM

Celková

tvrdosť

Dočasná

tvrdosť

Slanosť

Baktériostatický

Chlór

Ultrafiltrácia

Chlóru

Arzén

Dusičnany

Pitné

účely

Red

                 

Blue

             

Silver

     

     

Gold

     

   

Arsenic

         

 

 

Nitrates

               

Ocra

   

           

Violet

 

         

Yellow

   

         

Tieto filtračné kazety sú určené len na použitie pre úpravu pitnej vody s označením pôvodu, je prísne zakázané používanie vody s otáznou vhodnosťou vody na pitné účely alebo potenciálne mikrobiologicky znečistenej vody bez adekvátneho prečistenia a dezinfekcie pred alebo po použití systému.