arsenic

arsenic

Profine® filter cartridge

Systém Arsenic free kombinuje kompaktnosť a špičkové technológie. Jednoduchá a rýchla inštalácia, je veľmi účinný pri odstraňovaní arzénu na mieste použitia. Jeho špeciálne zloženie je úplne selektívne proti arzénu v jeho rôznych formách. Účinnosť kazety Profine Arsenic Free nie je ovplyvnená inými nežiaducimi látkami; raz zachytený arzén nebude uvoľnený žiadnym spôsobom, čo zaisťuje najvyššiu kvalitu filtrovania. Arzénovým filtrom sú zachytávané aj zlúčeniny s chlórom, pachute a zápachy z pitnej vody. Zariadenie pre absorpciu a odstránenie arzénu pracuje pri bežnom tlaku vo vodovodnej sieti bez pomocných čerpadiel.

Znižuje koncentráciu arzénu v pitnej vode

Profine® ARSENIC znižuje koncentráciu arzénu (typu III a IV) tam, kde voda obsahuje jeho vysoké hodnoty. Je to kazeta jednorázového typu vhodná na úpravu pitnej vody. Živica spĺňa normy NSF WRAS 61E, ostatné zložky prichádzajúce do styku s vodou sú v súlade s vyhláškou 174/2004. Pre pitnú vodu je koncentrácia arzénu 10 g/l.

Technické parametre

 

SMALL

MEDIUM

LARGE

Prevádzkový rozsah

1 l/min *

1,5 l/min *

2 l/min *

Prevádzkový tlak

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Min. 0.6 – Max. 6 Bar

Teplota

Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Vyčerpanie filtra po

9.000 l *

13.500 l *

20.000 l *

Montáž: v zvislej alebo vodorovnej polohe

• Prietoky sa môžu značne líšiť v závislosti na kvalite vstupnej vody.

Rozmery

Vonkajší priemer: 87.4 mm
Dĺžka small: 269 mm
Dĺžka medium: 384 mm
Dĺžka large: 529 mm

Nevyhadzujte vyčerpané kazety do prírody

Prázdne kazety sa považujú za komunálny odpad a musí byť zlikvidovaná v súlade s požiadavkami miestnych príslušných orgánov a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tabuľka použitia filtrov Profine®

Model

Kalnosť

Chlór THM

Celková

tvrdosť

Dočasná

tvrdosť

Slanosť

Baktériostatický

Chlór

Ultrafiltrácia

Chlóru

Arzén

Dusičnany

Pitné

účely

Red

                 

Blue

             

Silver

     

     

Gold

     

   

Arsenic

         

 

 

Nitrates

               

Ocra

   

           

Violet

 

         

Yellow

   

         

Tieto filtračné kazety sú určené len na použitie pre úpravu pitnej vody s označením pôvodu, je prísne zakázané používanie vody s otáznou vhodnosťou vody na pitné účely alebo potenciálne mikrobiologicky znečistenej vody bez adekvátneho prečistenia a dezinfekcie pred alebo po použití systému.