Voda pre bary a reštaurácie

blue

blue

Profine® filter cartridge
Filtruje a odstraňuje zápachy a pachute

silver

silver

Profine® filter cartridge
Mikrofiltrácia pre pitnú vodu

gold

gold

Profine® filter cartridge
Ultrafiltrácia pre pitnú vodu

arsenic

arsenic

Profine® filter cartridge
Znižuje koncentrácu arzénu v pitnej vode

nitrates

nitrates

Profine® filter cartridge
Znižuje prítomnosť dusičnanov v pitnej vode

ocra

ocra

Profine® filter cartridge
Znižuje celkovú tvrdosť

violet

violet

Profine® filter cartridge
Znižuje dočasnú tvrdosť

hlavice

hlavice

Hlavice sú navrhnuté so špeciálnym dizajnom, ktorý umožňuje voľbu medzi tromi systémami pripojenia s možnosťou požiadaviek regulácie požadovaného prietoku. Pripájajú sa prostredníctvom rýchlospojok.

Tabuľka použitia filtrov Profine®

Model

Kalnosť

Chlór THM

Celková

tvrdosť

Dočasná

tvrdosť

Slanosť

Baktériostatický

Chlór

Ultrafiltrácia

Chlóru

Arzén

Dusičnany

Pitné

účely

Red

                 

Blue

             

Silver

     

     

Gold

     

   

Arsenic

         

 

 

Nitrates

               

Ocra

   

           

Violet

 

         

Yellow

   

         

Tieto filtračné kazety sú určené len na použitie pre úpravu pitnej vody s označením pôvodu, je prísne zakázané používanie vody s otáznou vhodnosťou vody na pitné účely alebo potenciálne mikrobiologicky znečistenej vody bez adekvátneho prečistenia a dezinfekcie pred alebo po použití systému.