ASTRA vending, s.r.o.

Služby pre firmy

Poskytujeme horúce nápoje a snackové občerstvenie prostredníctvom automatov podľa požiadaviek objednávateľa.

Ponúkame občerstvenie pre zamestnancov v podnikoch, zákazníkov v predajniach a návštevníkom vo verejných priestoroch.

Káva a teplé nápoje

Pri príprave nápojov dbáme na sýtosť a plnú chuť nápoja. Všetky naše nápojové automaty poskytujú duálny kávový režim: instantnú kávu a čerstvo mletú zrnkovú kávu.

Malá espresso káva je pripravovaná z čerstvo mletej zrnkovej kávy po stlačení tlačidla. Malé presso robíme podľa baristických zásad.

Ako prevádzkovateľ a operátor predajných automatov - ASTRA Vending, s.r.o. zabezpečíme pre Vás komplexné služby:
- Vyberieme  vám vhodný automat pre vaše potreby.
- Zabezpečíme bezchybnú non-stop službu pre vašu prevádzku.
- Ponúkame širokú škálu občerstvenia, chutné sladké alebo slané.
- Podporujeme hlavne obľúbené domáce značky a regionálnych výrobcov.
- Dbáme o sýtosť chutí nápojov
- Pravidelne vykonávame údržbu na zabezpečenie vždy kvalitnej prevádzky a služby.
- Vy nebudete mať žiadne starosti  s údržbou a čistením.
- Pomáha nám príjemný personál
- Poruchy odstraňujeme promptne a rýchlo.
- Prevádzkou  automatov nezaťažujeme vašich pracovníkov dopĺňaním a čistením strojov, skladovou evidenciou a nenárokujeme si skladové miesto vo vašej firme.
- Na servis a plnenie máme pracovníkov zamestnaných na trvalý pracovný pomer.

Malá zostava automatov

Príklad pre nápojový a tovarový automat. Spoločne sa dopĺňajú a vytvárajú tak perfektnú dvojicu. Jedinečný rámový  dizajn

Doplnkové občerstvenie

Pri predaji dbáme na ponuku slovenských výrobkov, uprednostňujeme regionálnych výrobcov z okolia.

Konkrétna podoba služby a výber automatov je predmetom výberu na ďalšom osobnom stretnutí.