Grafický vzhľad automatu vieme upraviť podľa požiadaviek zákazníka a prispôsobiť ho farebne ku obchodnej značke firmy alebo priestoru, kde je automat umiestnený. Zostavu automatov vhodne opláštime a dizajnovo zosúladíme s osvetlením zhora a z bočných stien.

Refreshment points

Najnovšou alternatívou umiestnenia strojov je dizajnérska zostava automatov ako refreshment point zostavená z nápojových a tovarových automatov do celku, poskytujúca široký sortiment nápojov a občerstvenia na jednom mieste. Zostava je osvetlená zhora bodovými svetlami a zboku podsvieteným reklamným panelom. Pre jedinečný rámový dizajn sme boli viackrát oslovení ako víťazní dodávatelia automatov, pretože naše automaty sú na to dizajnovo vhodné.